referentiewaarden

Referentiewaarden Spotchem

Gezelschapsdieren
 

Algemene
Chemie           

Glucose
Ureum (nuchter)
Ureum
Ammoniak
Kreatinine
Urinezuur
Bilirubine Totaal
Galzuren
Fructosamine
Eenheid 
           

mmol/L 
mmol/L
mmol/L 
µmo1/L 
µmo1/L
µmo1/L
µmo1/L
µmo1/L
µmo1/L
Hond
             
4,2-5,8
2,1-8,4
3,0-12,5
24-25
50-129
<53,1
<3,4
<10
189-340
Kat 
                        
3,4-5,7

6,1-12,8

76-164

<3,0
1-13
156-240

Electrolyten
Natrium
Kalium
chloride

Eenheid
mmol/L
mmol/L
mmol/L

Hond
141-150
3,6-5,6
111-120

Kat
146-158
3,4-5,2
105-112

Mineralen
Calcium Totaal
Magnesium
Anorganisch Fosfaat

IJzer
IJzerbinding

Eenheid
mmol/L
mmol/L
mmol/L

µmo1/L
µmo1/L

Hond
1,98-2,97
0,8-1,2
0,65-2,12

6,3-37,0
58,0-96,0

Kat
2,36-2,86

0,89-2,05>1 jaar
1,60-2,60<1 jaar 
16,4-35,3
42,6-76,8 

Enzymen
AF
ALAT
ASAT
GGT
LDH
ChE
Lipase
CK
Amylase (plasma)
GLDH

Eenheid
U/L
U/L
U/L
U/L
U/L
kU/L
U/L
U/L
U/L
U/L

Hond
<73
<54
<34
<11
25-99
2,1-6,5
<815
<249
<1201
<3 

Kat
12-52>1 jaar
30-73

<5


21-186
46-483
413-1050
 

Eiwitten
Totaal Eiwit
Albumine
Eiwitspectrum
Albumine
_1
_2
_1
_2
_

Eenheid
g/L 
g/L

g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L

Hond
55-72
26-37

27-41
5-10
4-13
3-10
4-10
3-9 

Kat

54-70
25-34

25-34
2-5
4-7
4-7
4-9
4-8

Endocrinologie
Cort/Kreat (urine) normaal
Cort/Kreat (urine) bij
Hyper- adrenocorticisme
Thyroxine (serum)
TSH (serum)

Eenheidnmol/L
µg/L 

Hond
<10 x 10-6
>16 x 10-6

19-46
<0,6

Kat
<36 x 10-6


15-45
 

Bloedgassen / pH
pH (veneus)
PCO2 (veneus)
BE (veneus)
PO2 (veneus)
PO2 (arterieel)

Eenheid

kPa
mmol/L
kPa 
kPa 

Hond
7,311-7,392
4,32-6,52
0 tot -5
5,45-8,25
10,20-14,10  

Kat
7,206-7,369
3,83-6,21 
-4 tot -12
  
  

Diversen
Osmolatiteit
Totaal eiwit in urine
TLI normal
TLI verdacht
TLI pancreas insufficiëntie 

Eenheid
mOsmol/kg
g/L
µg/L
µg/L
µg/L 

Hond
303-320
0,00-0,56
5-40
2,5-5,0
<2,5 

Kat
310-320 

Lipiden
Cholesterol
Totaal lipiden
Vrije vetzuren
Vrij glycerol
Tri-glyceriden

Eenheid
mmol/L
g/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L 

Hond
3,1-7,1
5,4-11,0
0,08-1,85
0,11-0,32
0,33-1,46

Kat
 

Hematologie
Hemoglobine als Fe in Hb
Hematocriet
Erythrocyten RBC
MCHC
MCH
MCV
MPV
PDW
Reticulocyten
Trombocyten
Leucocyten
Osmotische resistentie 10%
Osmotische resistentie 90%


Eenheid
mmol/L
L/L
1012/L 
mmol/L
Fmol
F1
F1
%
%
109/L
109/L
%NaCl
%NaCl


Hond
8,9-13,2
0,42-0,61
6,2-8,9
20,5-22,4

1,37-1,57
63,5-72,9
7,5-15,1
54,5-73,7
<1,5
144-603
4,5-14,6
<0,51
>0,30 


Kat
6,9-9,6
0,27-0,50

19,7-22,5
0,81-1,04
38,2-48,0


<1
123-493
4,3-16,2
<0,57
>0,38 

Differentiatie
Lymfocyten
Monocyten
Neutrale granulocyt
Eosinofiele granulocyt
Basofiele granulocyt
(handdif)
Staafkernige granulocyt

Eenheid
109/L
109/L
109/L
109/L
109/L

109/L 

Hond
0.8-4,7
0,0-0,9
2,9-11,0
0,0-1,6
0,0-0,1

0,0-0,3

Kat
0,7-2,8
0,0-0,3
2,7-12,5
0,0-0,9


0,0-0,1 

Stolling
Fibrinogeen
Potrombinetijd (PT)
Cefalinetijd (APTT)
AT-III
D-dimeren

Eenheid
g/L
sec
sec
%
ng/mL 

Hond
1,0-2,8
6,7-9,5
10,0-17,2
87-140
neg:<250 

Kat
1-2 

Feces
Trypsine
Amylase 

Eenheid
mm
mm 

Hond
>10
>7 

Kat

>9
>9