vetonlinenieuws

< Blue Tongue, Vogelgriep, ea

Teken? Laat je niet Beetnemen!


Voor alle aktuele nieuws zie www.teek-care.nl.

Bewaar en Test de Teek via het Teek-CareLab
zie de VetWebShop voor Testen en Boek TeekCare

In het voor- en najaar van 2004 zijn er in Nederland respectievelijk twintig en drie bevestigde gevallen van autochtone babesiose bij de hond gediagnosticeerd, waarvan vier met fatale afloop. Dit bericht hebben we met z’n allen kunnen lezen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (15 april 2005). Bij de vier honden zijn de volwassen Dermacentor reticulatus teken aangetroffen.
Op dit moment (half april 2005) zijn er twee gebieden (Den Haag en Arnhem) waar de teek is aangetroffen die babesiose verspreidt. Daarmee is de aanwezigheid van de teek die babesiose overbrengt in ieder geval aangetoond.

Verschijnselen bij honden die op Babesia canis wijzen zijn: apathie, gebrek aan eetlust, hoge koorts, versnelde hartslag en ademhalingsfrequentie.

Het is een bittere noodzaak met z’n allen alert te zijn op de verschijnselen van babesiose. Echter nog veel beter is een goede teken preventie toe te passen. Er zijn op dit moment vele middelen op de markt die tegen teken werken. Niet alle producten zijn even effectief. Uit recente onderzoeken blijkt steeds weer dat permethrin de beste werking tegen teken heeft. Om de risico’s op een tekenbeet nog verder te verkleinen geeft een spray flacon nog steeds een snellere en betere verspreiding van permethrin op de huid. Defendog is een permethrin spray en wordt veel toegepast bij honden die in gebieden komen met een hoge teken infectiedruk.

Teken? Laat je niet beetnemen!

DEFENDOG

Samenstelling
Bevat per ml: Permethrin 18.8 mg
Excipiens tot 1 ml

Eigenschappen
Defendog is een anti-parasitair middel dat als een onzichtbare film op de huid en de
vacht langdurig werkzaam is tegen vlooien en teken. De werkzame stof is permethrin, welke tot de groep van de synthetische pyrethroïden behoort. Het heeft een giftige werking op het zenuwstelsel van insecten, maar is bijzonder veilig voor mens en dier. De vloeistof is met behulp van een bijgeleverde verstuiver op de huid en vacht aan te brengen (dus zonder schadelijke drijfgassen).

Doeldieren/Indicaties
Bestrijding van vlooien en teken bij de hond. Behandelde honden zijn gedurende 4
weken tegen teken en 6 tot 8 weken tegen vlooien beschermd.

Toedieningswijze/Dosering
De fles rechtop houden en gelijkmatig de schone en droge vacht bespuiten tot de
haren doordrenkt zijn; masseer daarna de vacht om de huid te bevochtigen. Behandel het gehele lichaam inclusief de oren, maar met uitzondering van de ogen, neus en bek. De dosering varieert afhankelijk van het lichaamsoppervlak en de vachtlengte, maar bedraagt gemiddeld 5 ml per kilogram lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 5 keer sproeien. Kleine hond tot 20 kg lichaamsgewicht: 5 ml per kg lichaamsgewicht. Middelgrote hond 20-40 kg lichaamsgewicht: 3 ml per kg lichaamsgewicht. Grote hond vanaf 40 kg lichaamsgewicht: 100 ml per dier.
Na de behandeling het dier niet wassen of afdrogen. De vacht aan de lucht of met een föhn laten drogen. Daarna mag het dier gekamd of geborsteld worden. Tussen twee behandelingen dient een interval van minimaal 4 weken in acht te worden genomen.

Bijwerkingen
In sporadische gevallen kunnen de volgende bijwerkingen optreden: overgevoeligheid, spiertrillingen, ataxie, braken, convulsies en regelmatig terugkerende spiertrekkingen.

Voorzorgen
In verband met irritatie van huid, ogen en ademhalingswegen dient bij toepassing
direct huid- en oogcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen/gezicht. Beperk aanraken van het dier direct na behandeling tot een minimum.

Waarschuwingen
Defendog bevat een vluchtige hulpstof die onschadelijk is voor de hond, echter
geverfde of gelakte oppervlakken kunnen er door worden aangetast. Derhalve wordt
geadviseerd de hond bij voorkeur buitenshuis te behandelen en de vacht te laten
opdrogen alvorens deze in contact kan komen met geverfde of gelakte oppervlakken.
Zwemmen, vooral in zeewater, kan de werkzaamheid verminderen en zal de periode
van bescherming verkorten. De dieren na behandeling niet wassen of behandelen met een shampoo, dit verwijdert de werkzame bestanddelen. Giftig voor vissen; derhalve niet toepassen bij aquaria of oppervlaktewater. Niet gelijktijdig gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroïden, organofosforverbindingen of carbamaten. Ontvlambaar: houd behandelde dieren weg van open vuur en andere warmtebronnen tot de vacht volledig droog is (tenminste 30 minuten na het sprayen). Spray niet in de ogen van het dier. Niet in open vlam of ander gloeiend voorwerp spuiten. Bij overdosering kunnen verschijnselen optreden gerelateerd aan de spier-/zenuwtoxiciteit van permethrin. Mocht dit optreden, dan wordt aanbevolen de hond met gewone shampoo te wassen om het middel te verwijderen. Een specifiek antidotum is niet bekend, doch bij symptomatische behandeling bestaande uit bevordering van de diurese, valium op effect bij eventuele convulsies en het onderbrengen van het dier in een donkere, rustige omgeving, treedt restloos herstel op binnen 24 tot 48 uur.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij katten, zieke of herstellende honden, puppies jonger dan 3 maanden
en zogende teven.

Verpakking
Sproeiflacon 500 ml

Bewaring/Houdbaarheid
3 jaar na productiedatum, mits bewaard bij kamertemperatuur.

Kanalisatie
Vrij

Registratienummer
REG NL 09315

Artikelnummer
90.004.00

Voor meer informatie en aanbiedingen: Virbac Nederland BV.