adressenveterinairalgemeen

Veterinair algemeen

KNMvD

De Molen 77
3995 AW
Postbus 421
3990 GE Houten

Universiteit Utrecht

Faculteit der Diergeneeskunde
Androclusgebouw
Yalelaan 1, De Uithof
3584 CL Utrecht
webmaster(at)vet.uu.nl
www.vet.uu.nl

Hoofdafdeling Pathobiologie 

Yalelaan 1
Postbus 80.157
3508 TD Utrecht
030-2534 323/2535 252
Afdeling Anatomie
030-2534 323
Afdeling Fysiologie
030-2535 252
Afdeling Pathologie
030-2534 303

Hoofdafdeling Biochemie&Celbiologie

Postbus 80.176
3508 TD Utrecht
Bezoekadres
Yalelaan 2, Utrecht
030-2535 389
bc(at)vet.uu.nl

Institute for Risk Assesment Sciences

Bezoekadres
Yalelaan 2, Utrecht
Postbus 80.176,
3508 TD Utrecht
030-2535 400

Hoofdafdeling Volksgezondheid & Voedselveiligheid

Yalelaan 2
Postbus 80.175
3508 TD Utrecht
030-2535 367
fax 2532 365
secretariaatvenv(at)vet.uu.nl

Veterinaire Wetskennis

Via secretariaat hoofdafdeling V&V 

Hoofdafdeling Dier, Wetenschap en Maatschappij

Yalelaan 2
Postbus 80.166
3508 TD Utrecht
030-2532 615/186

Afdeling Proefdierkunde

030-2532 033
dm(at)vet.uu.nl
pdk(at)las.vet.uu.nl

Hoofdafdeling Infectieziekten & Immunologie

Yalelaan 1
Postbus 80.165
3508 TD Utrecht
030-2532 485
ii(at)vet.uu.nl

Afdeling Bacteriologie, Facultair Recombinant – DNA Laboratorium

030-2534 888
fax 2540 784
l.m.mol(at)vet.uu.nl

VMDC (Veterinair Microbiologisch Centrum

030-2531 099
fax 2533 199

Afdeling Immunologie en Hybridomalaboratorium

030-2534 591
fax 2533 555
imm_sec(at)vet.uu.nl

Afdeling Virologie

030-2534 888
fax 2536 723
l.m.mol(at)vet.uu.nl

Afdeling Parasitologie en Tropische Diergeneeskunde

030-2532 571
fax 2540 784
T.Gaal(at)vet.uu.nl

Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard

Yalelaan 12
Postbus 80.153
3508 TD Utrecht
Secretariaat 030-2531 350
Patiëntenadministratie
030-2531 111
Fax 030-2537 970
Patiëntenadministratie:
afspraak.paard(at)vet.uu.nl
secretariaat.paard(at)vet.uu.nl

Afdelingen Voeding, Heelkunde, Inwendige Ziekten, Voortplanting en Anesthesiologie

Via Paard

Afdelingen veterinaire Farmacologie, Farmacie en Toxicologie

Yalelaan 16
Postbus 80.152
3508 TD Utrecht
030-2535 458
fax 2534 125

Proefdieraccomodatie (Tolakker

Yalelaan 7
3584 CL Utrecht
030-2534 537/538

Apotheek

Yalelaan 6
Postbus 80.155
3508 TD Utrecht
030-2531 597
Receptuur:
030-2531 598 

Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren

Yalelaan 8
Postbus 80.154
3508 TD Utrecht
030-2531 589
fax 2518 126 

Afdeling Diagnostische Beeldvorming

Yalelaan 10
Postbus 80.164
3508 TD Utrecht
030-2531 258/264
fax 2543 369 

Hoofdafdeling Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren

Yalelaan 7
3584 CL Utrecht
Secretariaat
030-2531 248
Onderwijssecretariaat
030-2531 096
Patiëntenadministratie
030-2531 040
fax 2521 887

NVIC
(Nationaal Vergiftigingen Centrum onderdeel RIVM)
030-274 8888 

Bureau Diergeneesmiddelen

Haagsteeg 2
Postbus 289
6700 AG Wageningen
0317-465 730
fax 423 193
www.brd.agro.nl
brd(at)brd.agro.nl

Veterinair Tuchtcollege

Postbus 90426
2509 LK Den Haag 

Veterinair Beroepscollege

Postbus 90427
2509 LK Den Haag 

Stichting Veearbitrage

Maliesingel 20
Postbus 354
3500 AJ Utrecht
030-233 3244
fax 234 1644 

FIDIN (Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland)

Hogeweg 16
Postbus 80.523
2508 GM Den Haag
070-750 3100
fax 354 9766 

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren

Utrechtsestraatweg 27
3481 LA Harmelen
www.nvfd.nl
info(at)nvfd.nl

Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acupuncturistenvereniging

Langerakbaan 257
3544 RD Utrecht
030-6661 167
fax 6621 684
www.snva.nl

Groep Homeopathisch-werkende Dierenartsen

p/a Vogelwikkeveld 22
3448 ER Woerden
Tel/fax 0348-416 843
www.ghwd.nl
gtha.menges(at)hccnet.nl